Veelgestelde vragen

Krijgt mijn kind altijd een dyslexie, dyscalculie of ADHD verklaring?

Nee. Het is afhankelijk van de (school)ontwikkeling en de uitkomsten van het onderzoek of een diagnose en daarmee een verklaring kan worden afgegeven. Indien er veel twijfel is of een onderzoek wel passend is voor je kind, kunnen wij eerst een dossieranalyse uitvoeren om de waarschijnlijkheid van een diagnose vast te stellen. Maar ook dit levert op voorhand geen garantie voor een verklaring.

Wordt de uitslag van een onderzoek met de school besproken?

Enkel wanneer ouders hiervoor schriftelijke toestemming hebben verleend, zullen de resultaten van een onderzoek gedeeld worden met anderen (bijvoorbeeld scholen en begeleiders). Microconsult werkt volgens de beroepscodes van het NIP (beroepsvereniging psychologen) en NVO (beroepsvereniging orthopedagogen) en hanteert de AVG richtlijnen omtrent privacy.

Hoelang duurt een onderzoek?

Dit is geheel afhankelijk van de vraagstelling en de al beschikbare informatie. Sommige onderzoeken duren maar één uur, andere vier á vijf uur. De onderzoeken vinden bij voorkeur in de ochtend plaats, zodat er een zo betrouwbaar mogelijk beeld gevormd kan worden. Afhankelijk van de leeftijd van je kind en/of de vraagstelling van het onderzoek kan besloten worden om het onderzoek op meerdere momenten af te nemen. Dit wordt uiteraard altijd in overleg met kind en ouders gedaan.

Hoe kan mijn kind zich voorbereiden op het onderzoek?

Voor het onderzoek hoeft je kind eigenlijk niets voor te bereiden, enkel een goede nachtrust zou fijn zijn. Je kind hoeft niets te oefenen of leren en kan dus ook geen onvoldoendes behalen. Tijdens het onderzoek doen wij er uiteraard alles aan om een prettige sfeer te creëren en je kind zich op zijn of haar gemak te stellen.