Oneens met het schooladvies? Een second opinion onderzoek kan helpen

Een niet passend schooladvies kan problemen veroorzaken in de latere schoolloopbaan van je kind. Bij twijfel is het daarom aan te raden om een deskundig en onafhankelijk second opinion onderzoek aan te vragen

Lees verder om te bekijken hoe wij kunnen helpen

Of neem contact met ons op

Waarom zou ik een second opinion onderzoek laten afnemen?

Inzicht in talenten en valkuilen

De oorzaken van mogelijk onderpresteren en de oplossingen hiervoor worden helder

Officieel & deskundig rapport

Je ontvangt een officieel en deskundig onderzoeksrapport opgesteld door onze onderwijspsychologen

Invloed op het schooladvies

Het second opinion onderzoeksrapport kan een niet passend schooladvies corrigeren

Effectieve begeleiding & ondersteuning

Je kind kan gericht en effectief worden geholpen door de school en/of een begeleider

Ontbrekende informatie kan het verschil maken

Sinds 2015 is het advies van de basisschool beslissend voor plaatsing van de groep 8 leerlingen in het voortgezet onderwijs. De score op de CITO-eindtoets en de entreetoets in groep 7 tellen in principe niet meer mee, waardoor de beoordeling van de docent zeer belangrijk is geworden. Er wordt o.a. gekeken naar opgedane kennis en vaardigheden in groep 6, 7 en 8, de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en gedrag.

De docent is geschikt voor deze taak, zij kent haar leerlingen en weet hun sterke kanten en valkuilen. Toch is het vaak een lastige beslissing, die deels gebaseerd is op een onderbuik gevoel. Onderzoek naar de intelligentie en andere sociaal-emotionele factoren zoals faalangst of weinig zelfvertrouwen kunnen van groot belang zijn bij het maken van het juiste schooladvies

Ons second opinion onderzoek in 3 stappen


1. Screening

Er zal o.a. gekeken worden naar de schoolprestaties en het leer- en sociaal-emotioneel gedrag van je kind (zichtbare informatie)

2. Onderzoek

In het onderzoek kijken we naar de cognitieve en sociaal-emotionele intelligentie van je kind (niet zichtbare informatie)

3. Terugkoppeling & overdracht

We geven je gericht advies en helpen je met de overdracht naar school. Daarnaast ontvang je een uitgebreid second opinion rapport

Ons second opinion onderzoek in 3 stappen

1. Screening

Er zal o.a. gekeken worden naar de schoolprestaties en het leer- en sociaal-emotioneel gedrag van je kind (zichtbare informatie)

2. Afname onderzoek

In het onderzoek kijken we naar de cognitieve en sociaal-emotionele intelligentie van je kind (niet zichtbare informatie)

3. Terugkoppeling onderzoek

We geven je gericht advies en helpen je met de overdracht naar school. Daarnaast ontvang je een uitgebreid onderzoeksverslag

  • We gebruiken erkende onderzoeksinstrumenten zoals de WISC-V, PMT-K en NPV J-2

Inzicht met het Kwadrantmodel

Met het Kwadrantmodel is in één oogopslag te overzien of er een verschil is tussen de cognitieve capaciteiten en de (leer)prestaties van je kind. Ook wordt helder wat de oorzaken zijn van mogelijk onderpresteren en of het huidige schooladvies passend is of dient aangepast te worden.

Omdat het Kwadrant overzichtelijk en helder te lezen is kan het gemakkelijk gedeeld worden met de betrokken partijen zoals de leerkrachten op de basisschool.

Naast het onderzoeksverslag ontvang je ook een Kwadrant van je kind

De succesverhalen van onze cliënten

¨Wij zijn Microconsult erg dankbaar. Uit het onderzoek kwam naar voren dat Daan minimaal havo aan zou moeten kunnen terwijl school vmbo kader adviseerde. Met hun expertise is dit advies succesvol aangepast.¨

Moeder van Daan (12 jaar, brugklas havo)

¨Wij hebben het onderzoek bij Microconsult als prettig ervaren. Ze waren direct heel betrokken en denken met je mee. Fijn ook dat we ze konden inschakelen toen het gesprek met de juf doodliep. Dit heeft de doorslag gegeven.¨

Moeder van Nina (12 jaar, brugklas vmbo-tl)

Dankzij Microconsult kon Coen starten op de havo in plaats van op het vmbo. Hij heeft het momenteel erg naar zijn zin en haalt nu gelukkig ook goede cijfers! Jullie begeleiding heeft hier zeker aan bijgedragen.¨

Vader van Coen (12 jaar, brugklas havo)

Een second opinion onderzoek voor je kind aanvragen?

Plan dan een vrijblijvend telefonisch startgesprek in en krijg advies van onze professionals!

Plan mijn startgesprek in

Een second opinion onderzoek voor je kind aanvragen?

Plan dan een vrijblijvend telefonisch startgesprek in en krijg advies van onze professionals!

Wij zijn o.a. aangesloten bij

Wij zijn o.a. aangesloten bij