Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geestelijke gezondheidszorg ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Bekijk hier het kwaliteitsstatuut van Microconsult