Vraag een hoogbegaafdheid onderzoek voor je kind aan

Leert je kind makkelijk en snel? Is het creatief? Heeft het goede cijfers en verveelt het zich op school? Mogelijk is er sprake van hoogbegaafdheid. Met ons onderzoek kunnen wij hoogbegaafdheid vaststellen

Lees verder om te bekijken hoe wij kunnen helpen

Of neem contact met ons op

Vraag een hoogbegaafdheid onderzoek voor je kind aan

Leert je kind makkelijk en snel? Is het creatief? Heeft het goede cijfers en verveelt het zich op school? Mogelijk is er sprake van hoogbegaafdheid. Met ons onderzoek kunnen wij hoogbegaafdheid vaststellen

Lees verder om te bekijken hoe wij kunnen helpen

Vraag een hoogbegaafdheid onderzoek voor je kind aan

Leert je kind makkelijk en snel? Is het creatief? Heeft het goede cijfers en verveelt het zich op school? Mogelijk is er sprake van hoogbegaafdheid. Met ons onderzoek kunnen wij hoogbegaafdheid vaststellen

Lees verder om te bekijken hoe wij kunnen helpen

Waarom zou ik een hoogbegaafdheid onderzoek laten afnemen?

Inzicht in talenten & valkuilen

Helderheid over het specifieke IQ profiel van je kind

Officieel onderzoek rapport

Een rapport geeft erkenning. Bij je kind en zijn/haar omgeving

Toegang tot het Leonardo onderwijs

De uitslag kan bepalend zijn bij een mogelijke plaatsing

Passende begeleiding & ondersteuning

Zowel op cognitief niveau als op sociaal-emotioneel niveau

Wat is hoogbegaafdheid?

Er is nog geen algemeen aanvaarde definitie van wat hoogbegaafdheid precies is. Het is wel duidelijk dat intelligentie, creativiteit en ambitie een belangrijke rol spelen. Strikt genomen hebben kinderen die hoogbegaafd zijn, een IQ van 130 of hoger. Maar hoogbegaafdheid heeft ook te maken met de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Hoogbegaafdheid is voor een groot deel erfelijk, maar ook ouders die niet hoogbegaafd zijn, kunnen hoogbegaafde kinderen krijgen.

Met behulp van het onderzoek kan er vastgesteld worden of er sprake is van hoogbegaafdheid bij je kind. Er wordt gebruik gemaakt van een capaciteitentest,  persoonlijkheidsvragenlijsten en een creativiteitstest. Voor de klinische beoordeling en diagnose wordt eveneens een interview gehouden

Wat is hoogbegaafdheid?

Er is nog geen algemeen aanvaarde definitie van wat hoogbegaafdheid precies is. Het is wel duidelijk dat intelligentie, creativiteit en ambitie een belangrijke rol spelen. Strikt genomen hebben kinderen die hoogbegaafd zijn, een IQ van 130 of hoger. Maar hoogbegaafdheid heeft ook te maken met de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Hoogbegaafdheid is voor een groot deel erfelijk, maar ook ouders die niet hoogbegaafd zijn, kunnen hoogbegaafde kinderen krijgen.

Met behulp van het onderzoek kan er vastgesteld worden of er sprake is van hoogbegaafdheid bij je kind. Er wordt gebruik gemaakt van een capaciteitentest,  persoonlijkheidsvragenlijsten en een creativiteitstest. Voor de klinische beoordeling en diagnose wordt eveneens een interview gehouden

Het hoogbegaafdheid onderzoek in 3 stappen


1. Screening

Er zal o.a. gekeken worden naar de schoolachtergrond en het leer- en sociaal-emotioneel gedrag van je kind

2. Afname onderzoek

In het onderzoek kijken we o.a. naar de cognitieve intelligentie (WISC-V), sociaal - emotionele intelligentie en creativiteitsniveau

3. Terugkoppeling & rapport

We helpen je met gericht advies en tips. Daarnaast ontvang je een uitgebreid onderzoeksrapport inclusief Kwadrant

Het hoogbegaafdheid onderzoek in 3 stappen

1. Screening

Er zal o.a. gekeken worden naar de schoolachtergrond en het leer- en sociaal-emotioneel gedrag van je kind

2. Afname onderzoek

In het onderzoek kijken we o.a. naar de cognitieve intelligentie (WISC-V), sociaal - emotionele intelligentie en creativiteitsniveau

3. Terugkoppeling & rapport

We helpen je met gericht advies en tips. Daarnaast ontvang je een uitgebreid onderzoeksrapport inclusief Kwadrant

Het hoogbegaafdheid onderzoek in 3 stappen

1. Screening

Er zal o.a. gekeken worden naar de schoolachtergrond en het leer- en sociaal-emotioneel gedrag van je kind

2. Afname onderzoek

In het onderzoek kijken we o.a. naar de cognitieve intelligentie (WISC-V), sociaal - emotionele intelligentie en creativiteitsniveau

3. Terugkoppeling & rapport

We helpen je met gericht advies en tips. Daarnaast ontvang je een uitgebreid onderzoeksrapport inclusief Kwadrant

  • We gebruiken erkende onderzoeksinstrumenten zoals de WISC-V, PMT-K en NPV J-2

Inzichten met het Kwadrantmodel

Het ene hoogbegaafde kind is de andere niet. Met het Kwadrantmodel kijken we meer op een persoonlijk niveau wat je kind nodig heeft om zijn of haar potenties te kunnen gaan benutten. Bijvoorbeeld wat is haar/zijn unieke intelligentie en motivatieprofiel? Hoe verhoudt zich dit tot het (leer)gedrag? En wat voor onderwijs en begeleiding is het meest effectief?

Omdat het Kwadrant overzichtelijk en helder te lezen is kan het gemakkelijk gedeeld worden met betrokken partijen zoals docenten en begeleiders

Naast het onderzoeksrapport ontvang je ook een Kwadrant van je kind

Inzichten met het Kwadrantmodel

Het ene hoogbegaafde kind is de andere niet. Met het Kwadrantmodel kijken we meer op een persoonlijk niveau wat je kind nodig heeft om zijn of haar potenties te kunnen gaan benutten. Bijvoorbeeld wat is haar/zijn unieke intelligentie en motivatieprofiel? Hoe verhoudt zich dit tot het (leer)gedrag? En wat voor onderwijs en begeleiding is het meest effectief?

Omdat het Kwadrant overzichtelijk en helder te lezen is kan het gemakkelijk gedeeld worden met betrokken partijen zoals docenten en begeleiders

Naast het onderzoeksrapport ontvang je ook een Kwadrant van je kind

Inzichten met het Kwadrantmodel

Het ene hoogbegaafde kind is de andere niet. Met het Kwadrantmodel kijken we meer op een persoonlijk niveau wat je kind nodig heeft om zijn of haar potenties te kunnen gaan benutten. Bijvoorbeeld wat is haar/zijn unieke intelligentie en motivatieprofiel? Hoe verhoudt zich dit tot het (leer)gedrag? En wat voor onderwijs en begeleiding is het meest effectief?

Omdat het Kwadrant overzichtelijk en helder te lezen is kan het gemakkelijk gedeeld worden met betrokken partijen zoals docenten en begeleiders

Naast het onderzoeksrapport ontvang je ook een Kwadrant van je kind

Onze cliënten over het hoogbegaafdheid onderzoek

¨We hebben veel gehad aan het Kwadrant, het heeft ons nieuwe inzichten gegeven in Julia´s denk- en leerproces. Dit is heel fijn want nu weten wij (en school) precies hoe we Julia kunnen motiveren.¨

Vader van Julia (14 jaar, 2 havo)

¨Dankzij het onderzoek heb ik het vertrouwen in mijzelf teruggevonden. Waar ik eerst het gevoel had dat ik altijd faalde zie ik nu vooral mijn talenten. Dit geeft mij enorm veel energie¨

Alexander (27 jaar)

¨Ik kan iedereen met een onderpresterend kind Microconsult aanbevelen. Na hun onderzoek en hulp gingen vele deuren open. O.a. dat Robin naar de plusklas kon gaan. Super!¨

Moeder van Robin (11 jaar, groep 8)

Onze cliënten over het hoogbegaafdheid onderzoek

¨We hebben veel gehad aan het Kwadrant, het heeft ons nieuwe inzichten gegeven in Julia´s denk- en leerproces. Dit is heel fijn want nu weten wij (en school) precies hoe we Julia kunnen motiveren.¨

Vader van Julia (14 jaar, 2 havo)

¨Dankzij het onderzoek heb ik het vertrouwen in mijzelf teruggevonden. Waar ik eerst het gevoel had dat ik altijd faalde zie ik nu vooral mijn talenten. Dit geeft mij enorm veel energie¨

Alexander (27 jaar)

¨Ik kan iedereen met een onderpresterend kind Microconsult aanbevelen. Na hun onderzoek en hulp gingen vele deuren open. O.a. dat Robin naar de plusklas kon gaan. Super!¨

Moeder van Robin (11 jaar, groep 8)

Onze cliënten over het hoogbegaafdheid onderzoek

¨We hebben veel gehad aan het Kwadrant, het heeft ons nieuwe inzichten gegeven in Julia's leerproces. Dit is heel fijn want nu weten wij (en school) precies hoe we Julia kunnen motiveren.¨

Vader van Julia (14 jaar, 2 havo)

¨Dankzij het onderzoek heb ik het vertrouwen in mijzelf teruggevonden. Waar ik eerst het gevoel had dat ik altijd faalde zie ik nu vooral mijn talenten. Dit geeft mij enorm veel energie¨

Alexander (27 jaar)

¨Ik kan iedereen met een onderpresterend kind Microconsult aanbevelen. Na hun onderzoek en hulp gingen vele deuren open. O.a. dat Robin naar de plusklas kon gaan. Super!

Moeder van Robin (11 jaar, groep 8)

Een hoogbegaafdheid onderzoek voor je kind aanvragen?

 Plan dan een vrijblijvend telefonisch startgesprek in en krijg advies van onze professionals!

Plan mijn startgesprek in

Een hoogbegaafdheid onderzoek voor je kind aanvragen?

Plan dan een vrijblijvend telefonisch startgesprek in en krijg advies van onze professionals!

Een hoogbegaafdheid onderzoek voor je kind aanvragen?

Plan dan een vrijblijvend telefonisch startgesprek in en krijg advies van onze professionals!

Wij zijn o.a. aangesloten bij

Wij zijn o.a. aangesloten bij

Wij zijn o.a. aangesloten bij