Header image

Voor wie?

Onze werkzaamheden zijn bedoeld voor ouders, verzorgers en scholen die vanuit onafhankelijke schoolpsychologisch consulten precies willen weten waarom hun kind/pupil/leerling onder de werkelijke mogelijkheden functioneert. Ons onderzoek- en begeleidingsaanbod tracht te voorkomen dat zij gedemotiveerd raken en afstromen naar een lager schooltype. Ons motto is: ‘er bij leerlingen uit halen wat er in zit: niet meer, maar ook zeker niet minder’!

Wij streven naar kwalitatief hoogwaardige therapeutisch consulten en werken uitsluitend met meetinstrumenten die door de COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland) zijn goedgekeurd.