Kwadrant model

Microconsult is ontstaan vanuit de uitvinding van het kwadrant®model. Waar vele adviesbureaus de nadruk leggen op onderzoek (de theorie) legt Microconsult met dit model meer de nadruk op het advies (de praktijk).  Dit door de uitkomsten van het onderzoek simpelweg te visualiseren in vier vakjes, het kwadrant®. Hierdoor wordt voor een gebruiker in één oogopslag glashelder wat er allemaal  gedaan kan worden om bij de leerling er uit te halen wat er in zit.  

Ons kwadrant®model wordt door steeds meer scholen in Nederland gebruikt voor het structureren en verbeteren van de leerlingbegeleiding. Het model is nu standaard opgenomen in de leerlingvolgsystemen van de softwareleveranciers Schoolmaster (Magister) en Simac (SOM).

Om u een indruk te geven hoe het kwadrant®model aan de hand van een 'schoolvoorbeeld' in de praktijk kan werken, verwijzen wij u naar onze downloadbare PDF brochure ‘Hoezo begeleiden…..Hoe?  Zo!

Het kwadrant®model van Microconsult is geregistreerd onder nummer 0656866 van het Beneluxbureau voor de intellectuele eigendom. Wij hebben ons contractueel gevrijwaard voor de werking van het kwadrant® als begeleiding door derden zonder licentie wordt ingezet.