Kosten en vergoedingen

Microconsult is een door Brielle gecontracteerd zorgaanbieder in de generalistische basis ggz (eerstelijn). Wij zijn aangesloten bij het platform vrijgevestigde zorgverleners in de samenwerkende gemeenten jeughulp Rijnmond. Wij zijn gespecialiseerd in jeugdzorgvragen binnen het onderwijs.

Onze opdrachtgevers zijn van oudsher scholen.

Maar ook U, als ouder of verzorger, kan ons nog rechtstreeks met uw vraag benaderen.  

Als u in de omgeving van Rijnmond woont gaan  wij na of de kosten vanuit de huidige regelgeving in aanmerking komen voor vergoeding via uw eigen ziektekostenverzekering en/of uw gemeente. Komt u van daarbuiten dan adviseren wij  desgewenst welke andere mogelijkheden voor vergoeding mogelijk zijn (aanvraag PGB).

Toestemming van uw huisarts is in alle gevallen noodzakelijk. In ons intakesprek voorzien  wij u van een verwijsbrief. Dit gesprek is kosteloos en heeft geen wachttijd (vindt in de regel plaats binnen 2 weken na aanmelding).

Microconsult beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - vrijgevestigden. Het statuut is op de website beschikbaar onder 'downloads'.

Tot slot. Bij afzegging van een afspraak brengen wij u geen kosten in rekening, indien u Microconsult hierover uiterlijk 24 uur voor aanvang op de hoogte stelt.