Faalangsttraining

Twaalf procent van de leerlingen in het onderwijs heeft last van faalangst. Faalangst heeft een negatieve invloed op de schoolresultaten en het leven van leerlingen. Dit probleem zorgt er dus voor dat deze leerlingen onder hun niveau presteren en de schooltijd ervaren als een grote ramp vol met spanning.

Doel van de training is:

  1. het vergroten van het zelfvertrouwen.
  2. beter omgaan met storende gedachten/gevoelens.
  3. het aanleren van vaardigheden om voor jezelf op te komen.

Daarnaast is er binnen de training altijd ruimte voor individuele hulpvragen op het gebied van faalangst.

In samenwerking met de stichting Lindenhof-Trivium wordt de training in een groepje van maximaal 10 leerlingen op school of in onze praktijk gegeven. Deze groep wordt begeleid door een faalangstreductietrainer. De training omvat één voorlichtingsbijeenkomst voor ouders/verzorgers, vervolgens 8 bijeenkomsten voor leerlingen van ongeveer 90 minuten en een nazorgbijeenkomst om te kijken of hetgeen geleerd is in de training nog goed in de praktijk werkt.