Oudere kind (vanaf 10 jaar)

Een ander woord voor  ‘ouder kind’ is adolescent. Adolescentie is de overgangs- periode van de kindertijd naar de volwassenheid (de periode begint rond  het 11de jaar en eindigt  bij 21 jaar). De puberteit en de adolescentie worden vaak door elkaar gehaald. Toch is er een goed onderscheid te maken: de puberteit is een onderdeel van de vroege adolescentie, namelijk de tijd van lichamelijke volwassenwording (tot 15/16 jaar). In de adolescentie vinden ook belangrijke mentale veranderingen plaats. In toenemende mate wordt de mening van anderen en daarmee de eigen mening belangrijker dan die van de ouders en/of andere opvoeders. Het doel hiervan is zelfstandig en onafhankelijk te worden: een persoon met een eigen identiteit!

Microconsult geeft antwoord op vragen van scholen en ouders/verzorgers die zich op enigerlei wijze bezorgd maken over de ontwikkeling van de jongere binnen deze belangrijke levensfase. Onderzocht wordt of op school en in het dagelijks leven naar verwachting wordt gefunctioneerd, en zo nee, welke maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat onder de werkelijke mogelijkheden wordt gepresteerd. De volgende vragen worden beantwoord:

  1. Hoe beleven school/ouders/verzorgers het functioneren van de leerling?
  2. Hoe beleeft de leerling zelf het (schoolse) leven?
  3. Wat zijn de precieze talenten en tekorten?
  4. Welke leerbelemmerende factoren spelen een hoofdrol?
  5. Wat gaan we nu doen?

Vooraf wordt aan de opdrachtgever een vragenlijst verstrekt, waarvan de invulling niet verplicht is. Het onderzoek wordt afgesloten met een rapport en een nagesprek.