Hoogdbegaafdheid onderzoek

Leert uw kind/leerling makkelijk en snel? Is het creatief? Heeft het goede cijfers en verveelt het zich op school? Mogelijk is er sprake van hoogbegaafdheid. Tegenwoordig zijn er voor hoogbegaafde kinderen mogelijkheden voor extra uitdaging, waardoor de lesstof dat beter aansluit bij hun leerbehoeften.

Er is nog geen algemeen aanvaarde definitie van wat hoogbegaafdheid precies is. Het is wel duidelijk dat intelligentie, creativiteit en ambitie een belangrijke rol spelen.

Met behulp van het onderzoek kan er vastgesteld worden of er sprake is van hoogbegaafdheid bij uw kind/leerling. Er wordt gebruik gemaakt van een capaciteitentest,  persoonlijkheidsvragenlijsten en een creativiteitstest. Voor de klinische beoordeling en diagnose wordt tot slot een interview gehouden.  

Na afloop van het onderzoek ontvangt u twee originele exemplaren van de eind-rapportage. Deze bevat een overzicht van de onderzoeksresultaten per onderdeel en een korte samenvatting. Tevens wordt er een onafhankelijk advies gegeven over het meest passende onderwijs(niveau).