Dyslexie onderzoek

Veel mensen vinden lezen en schrijven vanzelfsprekend. Maar dit geldt niet voor iedereen. Voor sommige kinderen is het verschil tussen de letters b, d en p helemaal niet zo duidelijk. Bovendien neemt het lezen van een bladzijde tekst voor sommigen veel tijd in beslag. Deze tijd gaat af van de tijd die je hebt om de nieuwe informatie te leren. En op school dient er veel geleerd te worden! Wat nu? Mogelijk is er bij uw kind/leerling sprake van dyslexie en kan een dyslexieverklaring er voor zorgen dat het leerprobleem erkend wordt.

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Tijdens het onderzoek wordt er gebruik gemaakt van genormeerd testmateriaal zoals vermeld is in het landelijke dyslexieprotocol. Zo worden er onder andere testen afgenomen voor technisch lezen, spelling en de verwerkingssnelheid van talige informatie. Indien nog niet aanwezig, zal er ook een capaciteitenonderzoek worden afgenomen.

Om de diagnose dyslexie te kunnen stellen, is het essentiƫel dat er informatie beschikbaar is over de begeleiding die uw kind/leerling heeft ontvangen op het gebied van technisch lezen/spelling. Deze informatie dient schriftelijk en ondertekend door de begeleider aangeleverd te worden op de dag van het onderzoek. Zonder deze informatie kan er geen definitieve diagnose gesteld worden. Indien uw kind/ leerling nog geen begeleiding heeft ontvangen, kan er met behulp van een onderzoek wel een indicatie worden gegeven over de waarschijnlijkheid van de diagnose dyslexie.