Dyscalculie onderzoek

Leerlingen die aangemeld worden omdat zij op school vastlopen als gevolg van rekenproblemen kunnen worden onderzocht op het leerprobleem dyscalculie.

Dyscalculie is een rekenstoornis waarbij sprake is van:

  1. grote rekenproblemen. Gedacht kan worden aan onvoldoende getalkennis en getalbegrip en het niet kunnen hanteren van de juiste rekenprocedures.
  2. hardnekkigheid van de rekenproblemen. Er is sprake van didactische resistentie, d.w.z. dat aangeboden hulp onvoldoende effect oplevert.
  3. slechts één uitval (op rekengebied). Op andere gebieden wordt naar niveau gepresteerd. Daarnaast zijn de rekenproblemen niet het gevolg van geringe capaciteiten.

De diagnose dyscalculie is sinds het schooljaar 2008/2009 als leerstoornis erkend door de onderwijsinspectie. Wanneer er dyscalculie wordt vastgesteld, is aan het onderzoeksrapport een dyscalculieverklaring  gekoppeld. Met deze verklaring kunnen ouders en school in overleg faciliteiten voor deze leerling bespreken.

Op de dag van het onderzoek neemt een psycholoog/orthopedagoog in principe altijd een capaciteitenonderzoek af om te kijken naar de sterktes en zwaktes binnen het denkvermogen van de leerling. Daarnaast worden verschillende testen afgenomen om te kijken naar de rekenstrategieën die de leerling hanteert. Verder wordt een gesprek met de leerling gehouden waarin vrije tijd, schoolbeleving, klokkijken, meten en rekenen met geld aan de orde komen. Het onderzoek en de conclusies en adviezen die hieruit voortkomen worden beschreven in een beknopt rapport.