ROC

Waar liggen de talenten van deelnemers van het regionaal opleidingscentrum?  Hoe zien zij dat zelf? Dit zijn vragen waar een docenten/begeleiders graag antwoord op hebben. Een psychologisch assessment kan hier antwoord op geven.

Met behulp van dit onderzoek dient er duidelijkheid te komen in de beroepscompetenties van de deelnemers.

Een capaciteitentest en een persoonlijkheidsvragenlijst (groepsgewijs afgenomen op school) geven de docenten vaak extra inzicht in de talenten en tekorten. De overdracht van het onderzoek vindt plaats tussen een psycholoog/orthopedagoog en de betrokken docent/mentor/ begeleider. Tijdens deze overdracht zal met behulp van het kwadrant®model in kaart worden gebracht welk onderwijsniveau en opleiding het beste bij de leerling past. Tevens worden er adviezen gegeven met betrekking tot de begeleiding. Tot slot ontvangt de school een overzicht van de leerlingen met de bijbehorende adviezen (groepsrapportage)