Kwadrant® in de brugklas

  • Wat zijn de talenten en belemmeringen van uw brugklasleerling?
  • Welk onderwijsniveau kan hij/zij aan?
  • Hoe ervaart de leerling zijn/haar onderwijs?

Door middel van groepsgewijs psychologisch onderzoek  wordt duidelijkheid verschaft bij de beantwoording van deze vragen. Eventuele leerbelemmeringen kunnen zich namelijk juist op het voortgezet onderwijs manifesteren, doordat er allerlei nieuwe vakken op het programma staan en er een grotere mate van zelfstandigheid wordt vereist.

Desgewenst kunnen wij via ons kwadrant┬«  leerlingen volledig in kaart brengen zodat door de school begeleid kan worden.

De screening wordt afgenomen op school. Dit kan door medewerkers van ons bureau of door leerkrachten zelf onder supervisie. Indien de afname gedaan wordt door de leerkrachten krijgen zij op de dag van de afname een korte scholing over de wijze waarop de test wordt afgenomen. De medewerker van Microconsult blijft in dat geval gedurende de gehele afname stand-by voor eventuele vragen.

De resultaten worden per leerling in een kwadrant® verwerkt en besproken door middel van een overdracht door een psycholoog/orthopedagoog.