Hoger onderwijs

Welke (vervolg)studie wil ik gaan doen en past bij mij. Voor sommigen is dit een makkelijke keuze. Zij weten al vanaf jongs af aan wat ze willen worden. Anderen  hebben meer moeite met deze keuze. Daarnaast kan het voorkomen dat de studie die gekozen wordt achteraf gezien niet past. Hiervoor kan Microconsult door middel van zowel individueel als groepsgewijs onderzoek doen en advies geven (wanneer een student gestopt is met zijn/haar studie is het onderzoek altijd individueel).

Het onderzoek heeft als doel om een beter beeld te geven over de interesses en persoonseigenschappen voor het maken van een studiekeuze. Om de vrijheid van de studiekeuze niet te beperken zal er niet één studierichting uit het onderzoek worden geadviseerd. Natuurlijk zal het onderzoek wel richtinggevend zijn.

Groepsgewijs wordt er een interessetest en een persoonlijkheidsvragenlijst afgenomen worden. De interessetest geeft richting aan de studiekeuze. De persoonlijkheidsvragenlijst heeft als doel om te kijken of er bevorderende en belemmerende factoren in de persoonlijkheid zijn die van belang zijn in een latere studie. Indien een leerling zijn studie heeft afgebroken kan er tevens een capaciteitenonderzoek worden uitgevoerd om te kijken of het niveau van de studie wel aansluit bij dat van de leerling.