V-p klooftraining

Er zijn leerlingen die door tekortpunten onterecht naar een lager schooltype afstromen. Een kloof tussen de verbale en performale intelligentie ten nadele van laatstgenoemde is hiervan vaak de oorzaak. Vandaar de afkorting V-p kloof. Leerlingen met V-p kloof kunnen de leerstof wel in verbaal theoretisch opzicht aan, maar minder in praktische effectieve zin. Hierdoor halen ze er niet uit wat er in zit. Om notoire ‘onderpresteerders’ op school beter te kunnen begeleiden biedt Microconsult hulp in klein groepsverband.

Doel van de training is dat de leerling bewuster wordt van zijn/haar V-p kloof en hier beter mee leert omgaan, waardoor afstroom naar een lager schooltype vermeden wordt. De training wordt in kleine groepjes op school of onze praktijk gegeven.

Elke leerling is uniek. Dit geldt zeker voor leerlingen met een V-p kloof. Er is geen algemene aanpak. Om beter te kunnen presteren krijgen de leerlingen hulp op maat. Vaak gaat het om het bewuster leren omgaan met studiegedrag en het aanleren van vaardigheden om de leerstof beter te kunnen beheersen (studievaardigheid). Ook kan worden gekozen voor het beter leren plannen van schoolse activiteiten en/of het bieden van  steunlessen voor de vakken die specifieke moeilijkheden opleveren (b.v. wiskunde). Soms is een examentraining een optie.

klik hier voor ons onderzoeksverslag V-p kloof