Remedial teaching

De remedial teacher werkt vanuit de onderzoekgegevens, het kwadrantĀ®model en een intake gesprek met leerling en ouders / verzorgers. Deze werkwijze wordt gebruikt om een zo duidelijk mogelijke opzet en werklijn te maken, zodat de prestaties / problemen van een leerling zo snel mogelijk verbeteren of hanteerbaar worden.
 
De lessen van 1 uur worden niet alleen ingevuld en voorbereid vanuit de onderzoek-gegevens, maar ook vanuit de hulpvraag van de leerling zelf. Hij/zij kan tijdens de lessen aangeven waar hij/zij problemen op school heeft ondervonden, zodat daar gedurende de les of de week daarop aandacht aan wordt besteed.
 
Hulp of feedback voor de remedial teacher komt ook door middel van de psycholoog/ orthopedagoog en uitkomsten van eventuele aparte trainingen voor de leerling, zoals bijvoorbeeld faalangstreductie -  en/of dyspraktietraingen.
 
Na 8 lessen volgt een evaluatie met ouders/verzorgers, leerling, remedial teacher en coƶrdinator remedial teaching van Microconsult. Naar aanleiding van de evaluatie wordt besproken of leerling, ouders/verzorgers en remedial teacher verder willen gaan met de lessen.