Arbeids training

De overheid vindt het van groot belang dat jongeren en uitkeringsgerechtigden economisch zelfstandig worden. Dit is niet alleen beter voor de economie van onze maatschappij maar ook voor hen zelf.

Doel van de training is:

  1. het motiveren van de betrokkene voor deelname aan het arbeidsproces.
  2. (her)winnen van het zelfrespect door deelname aan een opleiding.
  3. een verbeterde psychische en fysieke gezondheid door een meer gestructureerd dagritme.

Bij het plaatsen van cliënten op een opleiding en/of stage(werk)plek wordt het bevorderen van welzijn en gezondheid tussen persoon en organisatie centraal gesteld.

Hoe werkt het in de praktijk?

Na aanmelding van de cliënt door de opdrachtgever, vindt er bij de cliënt een intakegesprek plaats. Vervolgens wordt een beroepentest, een capaciteiten,-en persoonlijkheidsonderzoek afgenomen. Afhankelijk van de situatie en gegevens van het onderzoek bemiddelt Microconsult tussen cliënt, opleidingsinsituut en (toekomstig) werkgever. De cliënt kan desgewenst gecoacht en begeleid worden. Afhankelijk van de doelstelling, inspanningen en motivatie van de cliënt wordt de begeleiding afgebouwd tot een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst het resultaat is.