Kwadrant scholing

Veel scholen hebben moeite met het verwerken van “losse informatie” over leerlingen. Hoe ga je om met al deze gegevens? Wat weet je dan eigenlijk van het functioneren van een leerling? Werkt hij wel of niet hard, is hij echt zo rustig en  “lekker in zijn vel zittend” of lijkt dat maar zo?

Een effectievere begeleiding van leerlingen, met minder papier (liefst niet meer dan één “A4-tje” per leerling) was voor Microconsult het doel bij het ontwikkelen van een nieuwe methodiek. Sinds 2000 begeleidt Microconsult scholen bij het effectiever maken van hun leerlingvolgsysteem met behulp van het kwadrant®model.

Wat levert deze scholing u op?

  • een vollediger beeld van het functioneren van de leerling. De eventuele noodzaak tot begeleiding is voor een ieder (de leerling, ouders en mentor) glashelder.
  • de mogelijkheid om leerling-, test- en toetsgegevens gericht te vertalen naar effectieve hulpprogramma’s.
  • een zeer praktische opzet van de leerlingbegeleiding: iets wat onderwijs eigen is.

De scholing omvat 5/6 werkbijeenkomsten van 2 schooluren aan mentoren (minimaal drie/vier en maximaal tien/elf mentoren nemen hieraan deel).

  • Bijeenkomst 1:  signaleren van risicoleerlingen per mentorklas. (vervolgens test Microconsult deze niet goed functionerende leerlingen groepsgewijs).
  • Bijeenkomst 2: testuitkomsten in het kwadrant leren uitschrijven (in MY(at)VO of Magister).
  • Bijeenkomst 3: leren diagnosticeren met het kwadrant®model.
  • Bijeenkomst 4: voorbereiding effectieve leerlingbespreking.
  • Bijeenkomst 5/6: uitvoering effectieve leerlingbespreking, evaluatie, en uitreiking certificaat.

Erkenning van de opleiding: zie convenant Rotterdamse schoolbesturen (BOOR, CVO en LMC) en de softwareleveranciers Magister en MY@VO (Webinfo: www.digitaallvsvo.nl)